Aktuell driftinformation

På denna sida hittar du information kring drift. Du kan alltid ringa in och prata med oss om du har frågor. Vi svarar på: 0774-444 744, alla dagar kl 8-22.

Om du gör Sappatestet får du lokal driftinformation i ditt närområde!
 • 2017-02-28
  Driftstörning i Affärsverkens nät

  2017-02-28 | 16:33

  Vi har för närvarande en driftstörning i Affärsverkens nät. Felet yttrar sig som störningar i bild och ljud. Felsökning pågår.

  2017-02-28 | 18:11

  Fortsatt felsökning pågår, ingen beräknad klartid finns ännu.

  2017-03-01 | 09:52

  Driftstörningen skall nu vara åtgärdad och alla kanaler skall nu fungera som vanligt igen.